Wenperiode bij KleintjeZuid

Je hebt een plekje op de kinderopvang gekregen. Als ouder heb je van tevoren natuurlijk je huiswerk gedaan: je hebt verschillende organisaties met elkaar vergeleken, je hebt al een rondleiding gehad op de locatie van keuze en wellicht enkele pedagogisch medewerkers ontmoet. Je hebt er een goed gevoel over en weet aardig waar je kind terecht komt. Echter, voor je kind is straks alles nieuw…

Het is van belang dat kinderen zich emotioneel veilig, geborgen en vertrouwd gaan voelen in de nieuwe situatie. Emotionele veiligheid is namelijk een belangrijke voorwaarde voor ontwikkeling; pas als een kind zich veilig en vertrouwd voelt, zal het gaan ontdekken en verkennen. Daarom is het van groot belang dat we de eerste periode wendagen hanteren. Je kind zal tijdens de wendagen met onze liefdevolle aandacht en begeleiding gaan wennen. Wennen aan de eigen groepsruimte, het dagritme, de groep kinderen en de pedagogisch medewerkers. Onze pedagogisch medewerkers begeleiden nieuwe kinderen met liefdevolle aandacht. Door nieuwe kinderen positief te benaderen, veel te praten en uit te leggen, troost en geborgenheid te bieden waar nodig en te werken aan de ontwikkeling, zorgen we dat jouw kind zich snel fijn voelt op de groep en voelen de mensen, ruimte en het ritme en de routine op de groep snel vertrouwd.

Een vaste pedagogisch medewerker van de groep van je kind, wordt aangewezen als mentor. Deze mentor begeleidt het wennen en draagt zorg voor een goede administratie rondom je kind; voedingsschema, slaapritme, adres en telefoongegevens en de individuele behoeften van jouw kind en jullie gezin. Ook draagt zij deze gegevens over aan de andere pedagogisch medewerkers in het team. Ook is zij jouw eerste aanspreekpunt als ouder m.b.t. de ontwikkeling van jouw kind.

Onze wenperiode duurt drie dagen. Ieder kind is uniek en reageert dus ook anders op nieuwe situaties. Sommige kinderen wennen snel terwijl anderen daar meer tijd voor nodig hebben. Indien nodig zullen wij, in overleg jou als ouder, het wenschema aanpassen aan de behoeften van je kind. Vanwege de volle bezetting op de groepen vallen de wendagen na de plaatsingsdatum. Je kind komt wennen op de dagen dat het is geplaatst. De eerste wendag start met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt voornamelijk praktische informatie uitgewisseld; over je kind en over de werkwijze van KleintjeZuid.

Het wenschema ziet er als volgt uit:

Wendag 1       10.00 – 13.00 uur + intake

Wendag 2       10.00 – 15.00 uur

Wendag 3       10.00 – 17.00 uur

Tijdens de wenperiode informeren de pedagogisch medewerkers je over de groep; waar het bedje staat, waar je het mandje vindt en hoe het dagritme eruitziet. Ook krijgt je kind een eigen ontwikkelingsboekje. Tijdens de dagelijkse overdrachten en het gebruik van onze Ouder-App kun je informatie uitwisselen met de pedagogisch medewerkers met betrekking tot de verzorging, ontwikkeling, interesses en behoeften van je kind.

Onze ervaring is dat deze eerste periode voor kinderen best indrukwekkend is. Na de wenperiode is het prettig als een kind niet meteen het maximum aantal uren op een dag wordt gebracht. Houdt er ook rekening mee dat je gebeld kan worden dat je kind door vermoeidheid beter wat eerder opgehaald kan worden.

Na een periode van 6 weken word je door de mentor van je kind uitgenodigd voor een evaluatiegesprek van de eerste periode. Hier kun je gebruik van maken indien daar behoefte aan is. Bij de overgang naar een nieuwe groep vindt er een overdrachtsgesprek plaats. Natuurlijk kun je het ook altijd aangeven als je behoefte hebt aan een extra overlegmoment.