Blog 1: Kracht

Aan de vooravond van de week van Het Vergeten Kind ben ik bezig met het schrijven van een eerste blog voor KleintjeZuid. Een eerste van 6-wekelijkse blogs over kinderen, opvoeden, gedrag, ontwikkeling en andere pedagogische thema’s en vraagstukken. Met vergeten kinderen in mijn hoofd, denk ik na over ‘de ontwikkeling tot een evenwichtig persoon die iets bijdraagt aan de samenleving’. Dat laatste is het overkoepelend doel van opvoeding, ofwel de begeleiding tijdens een kind haar unieke ontwikkelingsreis door het bieden van een warme, veilige en stimulerende omgeving. Ik denk na over de complexiteit van het samenspel tussen aanleg en omgeving en de vele risico’s tijdens de gevoelige periode die het jonge leven is. Als professionele opvoeder, moeder en gewoon als mens, gun ik alle kinderen een warme, veilige start van het leven. Een goede basis.

De afgelopen tijd is er een reclame op tv die me steeds weer raakt. Je ziet wiegjes op uiteenlopende plekken staan. “Je kan er niets aan doen waar je wiegje staat”, is de boodschap van deze reclame. De beelden maken me bewust van de enorme verschillen in opvoedingsomgeving. Bewust van het feit dat een mens wordt gevormd in samenspel met zijn omgeving en dat een gezonde ontwikkeling direct en indirect beïnvloed wordt door de middelen en mogelijkheden die de opvoedingsomgeving kan bieden. Ieder kind heeft recht op ten minste de basis, warmte en veiligheid. Een basis waardoor ze kunnen vertrouwen in zichzelf en de omgeving. Een basis die ze het gevoel geeft dat ten minste waard te zijn. Een basis die ze ten minste geen achterstand geeft om verder te groeien, te ontwikkelen. Een basis waarvandaan zij ten minste kunnen ontdekken en verkennen wie ze zijn, willen worden en wat zij kunnen bijdragen. Een basis waarop ze kunnen bouwen. Letterlijk en figuurlijk.

Helaas is het niet zo vanzelfsprekend en wordt niet bij alle kinderen aan die basis voldaan. Meestal niet omdat hun ouders dat niet willen of proberen, maar omdat ze dat niet lukt. Bijvoorbeeld door financiële of psychische problemen. Deze kinderen worden geregeld ‘vergeten’ -niet gezien en gehoord- omdat zij zich groothouden.

De kindertijd is een gevoelige periode. Gevoelig voor groei en ontwikkeling en gevoelig voor positieve en negatieve invloeden op die groei, ontwikkeling. Kinderen zitten barstensvol mogelijkheden, potentie, aanleg. Aanleg voor positieve én negatieve eigenschappen, vaardigheden, interesse en gedrag. Zij benaderen hun ontwikkelingsreis als wetenschappers. Onderzoeken hoe zijzelf werken en het leven werkt. Zij observeren en experimenteren. Hoe gaan dingen, welke reacties volgen er op hun gedrag, hoe doen anderen dingen? Op basis van de observaties en ervaringen die een kind opdoet in zijn vroege jeugd vormt het een beeld van de wereld en zichzelf: hoe de wereld werkt en welke invloed hij/zij daarop heeft. Dit heeft invloed op je gedrag. Bovendien kleurt het de manier waarop je naar het leven kijkt. 

Ik sta weer stil bij die kinderen waarbij aan de basis voor een gezonde ontwikkeling niet altijd wordt voldaan. De kinderen waarbij de opvoedingsomgeving niet altijd warm of zelfs veilig is. Ook deze kinderen observeren en ervaren hoe het leven werkt. Voor hen is de situatie waarin zij leven normaal. Wat zij ervaren, dat is hoe het leven werkt. Dat is ook zo, voor hen en op dat moment. Maar het kan ook anders. Daar komen die kinderen uiteindelijk ook achter, maar dan is de basis al gelegd. Kinderen – en mensen in het algemeen-  hebben een ongelofelijk aanpassingsvermogen. We kunnen ons aanpassen aan de meest extreme omstandigheden. Goed voor de overleving van de mens als soort, maar niet altijd voor individuele welzijn. Vooral niet op de lange termijn. 

Het wereldbeeld dat zich vormt tijdens de kindertijd, vormt later namelijk de basis van je houding t.o.v. de wereld, het leven én jezelf. Het wordt als het ware de bril waardoor je de dingen bekijkt. Ben ik waardevol, zijn mensen over het algemeen te vertrouwen, wat is ‘normaal’ in de omgang met anderen? Denk je in beperkingen of oplossingen, geloof je dat je invloed hebt je omgeving en controle over je eigen leven? Ervaringen in de vroege jeugd hebben zo een grote en langdurige invloed op de ontwikkeling van het zelfbeeld en daardoor ook op wie je bent en gaat worden. Sterker nog, op wat je gelooft wat je kan en kan bereiken. Elk kind verdient een basis van waaruit zij zichzelf de moeite waard vinden, zelfvertrouwen hebben en het leven, met zijn ups en downs, aan kunnen. 

Aan ons volwassenen om kinderen positieve, succesvolle ervaringen en goede voorbeelden mee te geven. Voorbeelden en ervaringen die ze voorbereiden op de wereld en die hen tegelijkertijd in hun kracht zetten. 

Wij, het team van KleintjeZuid, zetten ons dagelijks in om ‘onze’ kinderen een basis van kracht mee te geven op hun ontwikkelingsreis door een combinatie van een warme, veilige basis én stimulerende opvoedingsomgeving. Een omgeving vol uitdaging die ze aanspreekt op ontwikkelingsniveau en interesse. 

Deze week dagen wij de oudere kinderen in de NSO-leeftijd uit om in actie te komen en mee te doen aan een ínzamelingsactie voor Het Vergeten kind. Ze mogen zelf bedenken of en op welke wijze ze iets kunnen en willen bijdragen. Bijvoorbeeld door iets te maken: tekenen, knutselen, bakken, om te verkopen aan vrienden en familie of zich laten sponsoren bij het rennen, fietsen, skaten o.i.d. van een of meer rondjes, bijvoorbeeld om het olympisch stadion heen. De opbrengst gaat naar het goede doel. Op deze manier leren onze kinderen hun kracht(en) om te zetten in actie en positieve energie. Zo komt het onze eigen én de vergeten kinderen ten goede en is de cirkel rond.

Met de donaties financiert Het Vergeten Kind programma’s om structurele en duurzame veranderingen in kwetsbare gezinnen teweeg te brengen. Ook financieren zij activiteiten om de kinderen zelf even van dagelijkse problemen te ontzien, positieve ervaringen en echte aandacht te bieden. Zodat deze kinderen zich gezien, gewaardeerd en gesteund voelen en (weer) zelfvertrouwen kunnen opbouwen.

Want ieder kind is uniek en waardevol en verdient -ten minste- een goede basis!

Is dat niet in het belang van ons allemaal?

Geïnteresseerd in de missie en activiteiten van Het Vergeten Kind https://www.hetvergetenkind.nl/ 

Voor meer informatie omtrent de inzamelingsactie is het mogelijk om contact op te nemen met de locatie naschoolse opvang van je kind(eren):

derivieren@kleintjezuid.nl

rivierenbuurt@kleintjezuid.nl

museumkwartier@kleintjezuid.nl

amstelveenseweg@kleintjezuid.nl

Wil je meer weten over het stimuleren van zelfvertrouwen en ontdekken van de innerlijke kracht van jouw kind(eren)? Mail mij via pedagoog@kleintjezuid.nl en ik denk graag met je mee.