STOP pesten!

19 april is het de Landelijke Dag tegen Pesten. Wij geloven dat het essentieel is om kinderen de vaardigheden en het zelfvertrouwen te geven die ze nodig hebben om met pestgedrag om te gaan. Daar hebben we vanzelfsprekend het hele jaar aandacht voor, en deze week hebben we een reeks leuke en educatieve activiteiten gepland om dit onderwerp extra onder de aandacht te brengen.

We trappen af door op onze naschoolse opvang locaties samen een “complimentenmuur” te creëren. De kinderen worden uitgenodigd om elkaar allemaal complimenten te geven en deze op kaartjes te schrijven. Zo stimuleren we een sfeer van positiviteit en waardering voor elkaar en onze onderlinge verschillen.

Verder in de week organiseren we een knutselactiviteit waarbij de kinderen vriendschapsarmbandjes kunnen maken. Terwijl ze creatief bezig zijn, praten we over het belang van vriendschap, respect en empathie en elkaar helpen. We benadrukken hoe het tonen van vriendelijkheid kan helpen om pesten te voorkomen. We bespreken dat pesten niet stoer is en wat dan juist wél stoer is. Namelijk lief zijn voor elkaar, en juist opkomen voor iemand die wordt buitengesloten of gepest. Hierbij benadrukken we namelijk de belangrijkste regel bij KleintjeZuid tegen pesten:

“Als je zelf of iemand anders gepest wordt, vertel je het aan de pedagogisch medewerker. Pesten moet je niet geheim houden, praat erover, dat is geen klikken, maar helpen.”

Daarnaast organiseren we een creatieve middag waarbij kinderen worden uitgenodigd om kunstwerken te maken die het thema ‘Samen Sterk Tegen Pesten’ uitbeelden. Dit kan variëren van tekeningen en schilderijen tot gedichten en alle andere expressieve vormen die met elkaar worden bedacht.

We willen kinderen spelenderwijs de tools en het vertrouwen geven om pesten te stoppen voordat het begint. Met onze activiteiten willen we niet alleen laten zien hoe belangrijk dat is, maar vooral ook dat het gewoon cool is om aardig te zijn en elkaar te helpen. Samen maken we verschil en bouwen we aan een omgeving waar iedereen zich thuis voelt. Later begint vandaag!