Programma STARTBLOKKEN

De locaties halve dagopvang van KleintjeZuid zijn erkend voorschool. Op de voorschool wordt bijzondere aandacht besteed aan het stimuleren van schoolse vaardigheden met behulp van het educatieprogramma ‘Startblokken’. Deze methode wordt gekenmerkt door een ontwikkelingsgerichte aanpak. Het accent ligt op werken met kleine groepjes. De pedagogisch medewerker plant elke dag een leuke, leerzaam activiteit voor de kinderen waarbij spel-, gesprek-, lees-, schrijf- en rekenvaardigheid aan bod komen.

KleintjeZuid Rivierenbuurt Kinderopvang

Schoolse vaardigheden

Door het spelenderwijs oefenen van schoolse vaardigheden worden kinderen nog beter voorbereid op het kleuteronderwijs van de basisschool.
Startblokken is een educatieve methode voor kindercentra. Het programma wordt gekenmerkt door een ontwikkelingsgerichte aanpak die aansluit op de actuele ontwikkelingsmogelijkheden en de belangstelling van de kinderen in de groep en tegelijk aanstuurt op het zetten van een volgende stap in de kinderlijke ontwikkeling.

Binnen het kader van dit programma worden tenminste 16 uur per week leuke en leerzame activiteiten aangeboden. Hierbij komen spel, gesprek, lees- en schrijfactiviteiten en reken- en wiskundeactiviteiten aan bod. Deze leeractiviteiten vormen een aanvulling op ons algemene pedagogisch beleid en handelswijze.

Lees er hier meer over.

Programma STERK KleintjeZuid