Programma NATUURLIJK

Bij KleintjeZuid zorgen we voor elkaar en voor onze omgeving. Door bewust om te gaan met materialen, voorzieningen en aandacht voor duurzame activiteiten worden de kinderen bewust gemaakt van hun bijdrage aan het behoud van de natuur en van een duurzame aanpak. Door de sociale vaardigheden van de kinderen te stimuleren geven we ze de kans hun individuele kwaliteiten optimaal te kunnen inzetten met oog voor een gezonde en betere wereld. Nu en later.
Programma Natuurlijk KleintjeZuid

Volgende generatie

We leven in een wereld vol mogelijkheden en natuurpracht en willen dat volgende generaties daar volop van kunnen genieten. Om deze toekomst veilig te stellen, maken we de kinderen bij KleintjeZuid bewust van hun verantwoording met betrekking tot het zorgdragen voor de omgeving: van de materialen op de eigen basisgroep tot de natuurlijke omgeving overal om ons heen. Op de basisgroepen worden de kinderen gestimuleerd mee te helpen door middel van het uitvoeren van taakjes en de interesse in de natuurlijke omgeving om ons heen wordt gewekt door middel van leuke, leerzame en duurzame activiteiten.

Cityplots

Op regelmatige basis krijgen onze kinderen tuinlessen aangeboden verzorgd door de stadsboerinnen van Cityplot.
Cityplot is een collectief van stadsboerinnen die door middel van leuke, leerzame en lekkere tuinlessen kinderen leren waar hun voedsel vandaan komt en hen inspireren om duurzame keuzes te maken.

Zo staan er bij KleintjeZuid op meerdere locaties moestuinbakken die de focus zijn van lessen met thema’s als aarde, zaden, planten, insecten en oogsten. Tijdens deze tuinlessen zijn we buiten in de natuur en ervaren onze stadskinderen verbondenheid met- en respect voor de natuur.