Pedagogisch beleid

Pedagogisch beleid

De professionele ondersteuning en persoonlijke aandacht van KleintjeZuid zorgt elke dag voor een glimlach bij kinderen, hun ouders en onze medewerkers. Dat lukt ons door het doordachte pedagogisch beleid dat gebaseerd is op vier pijlers: emotionele veiligheid, persoonlijke ontwikkeling, sociale ontwikkeling en normen en waarden.

Emotionele veiligheid

Door de harmonieuze en huiselijke sfeer op onze locaties voelen kinderen, hun ouders en onze medewerkers zich thuis. De warme en veilige omgeving van KleintjeZuid maakt dat kinderen zich met plezier volledig kunnen ontwikkelen. Onze extra services, zoals een dagelijkse warme maaltijd voor kinderen en de ruime openingstijden, bieden ouders de mogelijkheid om werk en gezin op een ontspannen manier te combineren.

Persoonlijke ontwikkeling

Ieder kind is uniek en KleintjeZuid geeft al haar kinderen de persoonlijke zorg en aandacht die zij nodig hebben. Met de professionele ondersteuning van onze pedagogisch medewerkers kunnen kinderen in alle vrijheid hun eigen karakters vormen.

Sociale ontwikkeling

Bij KleintjeZuid zorgen wij dat ieder kind zich thuis voelt. Met persoonlijke aandacht en passende activiteiten groeit het zelfvertrouwen van een kind. De groep functioneert als een sociale leeromgeving waarin kinderen zich bewust worden van hun persoonlijke competenties en hun eigen grenzen. Het onderlinge contact stimuleert de ontwikkeling van sociale vaardigheden.

Normen en waarden

De interactie met andere kinderen en onze pedagogisch medewerkers biedt iedere dag leerzame ervaringen. In de harmonieuze omgeving van KleintjeZuid ontwikkelen kinderen essentiële normen en waarden, zoals respectvol met elkaar omgaan, samenwerken, elkaar helpen en naar elkaar luisteren.

Pedagogisch medewerkers

Bij KleintjeZuid straalt de zon niet alleen voor kinderen en hun ouders, maar ook voor haar medewerkers. Regelmatig teamoverleg, persoonlijke begeleiding en het stimuleren van zelfontplooiing draagt bij aan een professionele en plezierige werkomgeving. Gelukkige medewerkers zorgen voor een zonnige sfeer, waardoor kinderen en hun ouders zich thuis voelen. Onze medewerkers weten wat er speelt. Door hun kennis, ervaring en empathisch vermogen kunnen zij direct inspelen op de behoeftes van kinderen en hun ouders.

Veiligheid en hygiëne

Op al haar locaties stelt KleintjeZuid continu hoge eisen aan veiligheid en hygiëne. De binnen- en buitenruimtes voldoen aan alle wettelijk vastgestelde regels en zijn zo ontworpen dat onze pedagogisch medewerkers ten alle tijden zicht hebben op de groep. Daarnaast biedt KleintjeZuid kindvriendelijk vormgegeven meubilair en verantwoord speelgoed. Veiligheid en hygiëne staan ook centraal in de professionele ondersteuning en persoonlijke zorg door onze medewerkers.