Over KleintjeZuid

Meer aandacht

KleintjeZuid heeft als visie ‘Meer aandacht, meer plezier’. Dat geldt voor kinderen, hun ouders en haar medewerkers, én voor de aandacht die we hebben voor de wereld waarin we leven. Bij KleintjeZuid zorgen we voor elkaar en voor onze omgeving. Door bewust om te gaan met materialen, voorzieningen en aandacht voor duurzame activiteiten worden de kinderen bewust gemaakt van hun bijdrage aan het behoud van de natuur en van een duurzame aanpak. Door de sociale vaardigheden van de kinderen te stimuleren geven we ze de kans hun individuele kwaliteiten optimaal te kunnen inzetten met oog voor een gezonde en betere wereld. Nu en later.

Naast ons eigen programma STERK dat we ontwikkeld hebben om het zelfvertrouwen van kinderen te vergroten en hun sociale vaardigheden te stimuleren, zijn we nu bezig met het ontwikkelen van een nieuw programma: NATUURLIJK KleintjeZuid. Een programma dat inspeelt op de eigenschappen en de verantwoordelijkheden die nodig zijn bij een gezonde kijk op onze maatschappij. Daar kan je wat ons betreft niet vroeg genoeg mee beginnen.

Onze pedagogisch medewerkers bieden de persoonlijke zorg en professionele ondersteuning die kinderen nodig hebben, zodat zij in alle vrijheid hun eigen karakters kunnen vormen. In de veilige omgeving van KleintjeZuid, kunnen kinderen zich met plezier volledig ontwikkelen.

Wij begrijpen dat goede, betrouwbare kinder- en naschoolse opvang essentieel is voor ouders. KleintjeZuid draagt bij aan een ontspannen balans tussen werk en gezin. Ouders worden actief betrokken bij de ontwikkeling van hun kind en voor opvoedkundige en andere vragen kunnen zij altijd terecht bij onze pedagoog. Daarnaast zorgen de extra services van KleintjeZuid voor meer rust en aandacht binnen het gezin.

Niet alleen kinderen en hun ouders krijgen bij KleintjeZuid de aandacht die zij verdienen, ook aan onze pedagogisch medewerkers wordt gedacht. Bijvoorbeeld door regelmatig teamoverleg, persoonlijke begeleiding en het stimuleren van zelfontplooiing. Een professionele en plezierige werkomgeving zorgt voor gelukkige medewerkers. Zij zorgen voor een zonnige sfeer, waardoor kinderen en hun ouders zich thuis voelen.

Meer service

KleintjeZuid is een moderne kinder- en naschoolse opvang. Onze pedagogisch medewerkers weten zowel op professioneel als persoonlijk gebied wat er speelt, waardoor zij direct kunnen inspelen op de behoeftes van ouder en kind. KleintjeZuid doet graag een stapje extra en onze uitgebreide services, zoals een warme lunch voor de kinderen en ruime openingstijden, bieden ouders de mogelijkheid om werk en gezin op een ontspannen manier te combineren.

Enkele extra services van KleintjeZuid:

  • Dagelijks een warme maaltijd van Apetito
  • Ruime openingstijden
  • De KleintjeZuid-pedagoog voor opvoedkundige vragen
  • Zelf ontworpen voorschoolse educatie
  • De KleintjeZuid-app
  • Kinderkapper op locatie
  • Gebruik en verkoop van Koeka-artikelen
  • Flexibele opvang
  • Jaarlijks de fotograaf

Meer kwaliteit

KleintjeZuid is constant bezig met kwaliteitsverbetering. Onze pedagogisch medewerkers volgen gedurende het hele jaar cursussen en trainingen, zodat zij op de hoogte blijven van recente ontwikkelingen en kunnen voldoen aan actuele verwachtingen van de ouders. Elke locatie heeft een eigen vestigingsmanager en leden uit het managementteam zijn dagelijks op de locaties te vinden en bewaken continu de kwaliteit. Want: kwaliteit is voor ons dé voorwaarde voor ons motto “Meer aandacht, Meer plezier!”.

Meer activiteiten

KleintjeZuid biedt kinderen een modern en gevarieerd programma met sport, spel en speciale activiteiten. Zo hebben wij het programma ‘STERK’ ontwikkeld, om het zelfvertrouwen van kinderen te vergroten en hun sociale vaardigheden te stimuleren. Dat gebeurt spelenderwijs door middel van yoga- en judo-oefeningen.

Ook tijdens schoolvakanties biedt KleintjeZuid een uitgebreid activiteitenprogramma. Voor ouders organiseren wij informatieavonden rond speciale thema’s of een kinder-EHBO-cursus voor kleine ongevallen. Daarnaast zijn er ontspannen momenten als het kerst- en paasontbijt of de jaarlijkse barbecue, waar ouders onderling en met pedagogisch medewerkers een band kunnen opbouwen.

Meer Ruimte

Ook fysiek krijgen kinderen bij KleintjeZuid alle ruimte om te leren en te spelen. Onze locaties zijn ruim opgezet, hebben een natuurlijke lichtinval, een harmonieus interieur en kindvriendelijk vormgegeven meubilair. In de riante tuin kunnen kinderen vrij bewegen met sport, spel en speciale activiteiten. De binnen- en buitenruimtes voldoen aan alle wettelijk vastgestelde veiligheids- en hygiëneregels en zijn zo ontworpen dat onze pedagogisch medewerkers ten alle tijden zicht hebben op de groep.