Meer aandacht

KleintjeZuid heeft als visie ‘Meer aandacht, meer plezier’. Dat geldt voor kinderen, hun ouders en haar medewerkers én voor de aandacht die we hebben voor de wereld waarin we leven. Bij KleintjeZuid zorgen we voor elkaar en voor onze omgeving. Door bewust om te gaan met materialen, voorzieningen en aandacht voor duurzame activiteiten worden de kinderen bewust gemaakt van hun bijdrage aan het behoud van de natuur en van een duurzame aanpak. Door de sociale vaardigheden van de kinderen te stimuleren geven we ze de kans hun individuele kwaliteiten optimaal te kunnen inzetten, met oog voor een gezonde en betere wereld. Nu en later.

Naast ons eigen programma STERK dat we ontwikkeld hebben om het zelfvertrouwen van kinderen te vergroten en hun sociale vaardigheden te stimuleren, zijn we nu bezig met het ontwikkelen van een nieuw programma: NATUURLIJK KleintjeZuid. Een programma dat inspeelt op de eigenschappen en de verantwoordelijkheden die nodig zijn bij een gezonde kijk op onze maatschappij. Daar kan je wat ons betreft niet vroeg genoeg mee beginnen.

Onze pedagogisch medewerkers bieden de persoonlijke zorg en professionele ondersteuning die kinderen nodig hebben, zodat zij in alle vrijheid hun eigen karakters kunnen vormen. In de veilige omgeving van KleintjeZuid, kunnen kinderen zich met plezier volledig ontwikkelen.

Wij begrijpen dat goede, betrouwbare kinder- en naschoolse opvang essentieel is voor ouders. KleintjeZuid draagt bij aan een ontspannen balans tussen werk en gezin. Ouders worden actief betrokken bij de ontwikkeling van hun kind en voor opvoedkundige en andere vragen kunnen zij altijd terecht bij onze pedagoog. Daarnaast zorgen de extra services van KleintjeZuid voor meer rust en aandacht binnen het gezin.

Niet alleen kinderen en hun ouders krijgen bij KleintjeZuid de aandacht die zij verdienen, ook aan onze pedagogisch medewerkers wordt gedacht. Bijvoorbeeld door regelmatig teamoverleg, persoonlijke begeleiding en het stimuleren van zelfontplooiing. Een professionele en plezierige werkomgeving zorgt voor gelukkige medewerkers. Zij zorgen voor een zonnige sfeer, waardoor kinderen en hun ouders zich thuis voelen.