KleintjeZuid de Rivieren

halve dagopvang/voorschool voor kinderen van van 2 tot 4 jaar

Onze locaties aan de Lekstraat in de Amsterdamse Rivierenbuurt bevinden zich in- en om het schoolgebouw van Dalton basisschool de Rivieren.

Tussen de basisschool en onze locaties is sprake van een samenwerkingsverband. Met deze samenwerking beogen we een doorgaande leerlijn van de voorschool naar de kleuterklassen van de basisschool.

Halve dagopvang/ voorschool de Rivieren
De ochtenden op de voorschool staan in het teken van ontmoeten, spelen, knutselen, zingen, dansen en spelenderwijs leren. De groepsruimte is een veilige en met zorg ingerichte ruimte. Aan tafel wordt gezamenlijk fruit en brood gegeten en kunnen de kinderen knutselen of puzzelen. Daarnaast zijn er verschillende hoeken waar de kinderen kunnen spelen. Zo is er een poppenhoek met keuken en winkeltje, een bouwhoek, een schildershoek en is er een loft waar kinderen zich kunnen verkleden. Direct aangrenzend bevindt zich een ruim speelplein voor de peuters. Dit plein is onderdeel van het schoolplein van de basisschool, maar gereserveerd voor de allerkleinsten.

Binnen het kader van voorschoolse educatie werken wij met een erkende educatieve methode, Startblokken. Deze methode wordt gekenmerkt door een ontwikkelingsgerichte aanpak. Het accent ligt op werken met kleine groepjes. De pedagogisch medewerker plant elke dag een leuke, leerzaam activiteit voor de kinderen waarbij spel-, gesprek-, lees-, schrijf- en rekenvaardigheid aan bod komen.

De halve dagopvang is op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag geopend van 8.15-13.45 uur. U kunt uw peuter weer ophalen vanaf 12.30 uur, nadat we gezellig samen met alle kinderen hebben geluncht. Tijdens schoolvakanties is de halve dagopvang gesloten.

De binnen- en buitenruimte voldoen uiteraard aan alle wettelijk vastgestelde veiligheids- en hygiëneregels. De halve dagopvang heeft één groep met ruimte voor 16 kinderen.

Kinderen van halve dagopvang/voorschool de Rivieren hebben voorrang op plaatsing bij Dalton basisschool de Rivieren.

De Rivieren – Halve dagopvang/voorschool
Lekstraat 35
1079 EM Amsterdam
rivierenbuurt@kleintjezuid.nl

Telefoon groepen: 06-36380347

Openingstijden

08:15 – 13:45

Routebeschrijving

LRK: 956206657

Inspectierapport GGD:
Klik hier voor het inspectierapport

Bankrekeningnummer:
NL77ABNA0565390155

KVK: 30241667

"Ik vind het heerlijk om de kinderen in hun kracht te zetten."
Voorschool de Rivieren
Lidy van Vliet