Halve Dagopvang / Voorschool

Onze visie ‘meer aandacht, meer plezier’ voeren we overal in door. Volop aandacht voor de kinderen, ouders en onze medewerkers én aandacht voor de wereld om ons heen.

Voor het eerst naar de Voorschool

Je kind voor het eerst naar een kinderopvang brengen is een hele stap. Het is wennen voor kinderen én hun ouders. Bij KleintjeZuid begrijpen we dat heel goed. Goed wennen is belangrijk voor succesvolle kinderopvang. Om de overgang van huis naar KleintjeZuid zo rustig en goed mogelijk te laten verlopen hanteren wij een wenperiode waarin de dagen langzaam worden opgebouwd.

Uiteraard is ieder gezin verschillend en reageert elk kind anders op de wenperiode. Onze vestigingsmanagers en pedagogisch medewerkers staan dan ook klaar om je als ouder te ondersteunen tijdens het unieke wenproces van je kind.

Een ochtend bij KleintjeZuid

In de bakfiets kom je aan bij de voorschool. Als je door het raam kijkt, zie je al wat groepsgenootjes spelen. Ze zien jou ook! Jullie staan al druk voor het raam te zwaaien als papa je mee naar binnen neemt. Terwijl je wordt begroet door je vertrouwde juf, komt je vriendje aanlopen. Die kan niet wachten tot je met hem meespeelt. Zelfstandig stop je je jas en muts in je eigen bakje. Papa en de juf stonden wat te praten, maar nu gaat hij snel aan het werk. Samen met de juf zwaai je papa uit bij het raam. “Tot vanmiddag pap!” 

Educatieprogramma

Op een voorschool wordt gewerkt met een educatieprogramma. Een educatieprogramma stimuleert de ontwikkeling op het gebied van taal, rekenen, de motoriek en de sociaal emotionele ontwikkeling om kinderen goed voor te bereiden op de overgang naar de basisschool.

KleintjeZuid werkt met het educatieprogramma “Startblokken”. Dit programma sluit aan bij de interesse van de kinderen in de groep en stimuleert het zetten van een volgende stap in de ontwikkeling. Kinderen leren spelenderwijs. Geen klassikale lesjes dus, maar wél betekenisvolle activiteiten in de speel & leeromgeving.

De speel & leeromgeving is met zorg ingericht in speelhoeken die zijn afgestemd op de verschillende activiteiten en ontwikkelingsdoelen. De pedagogisch medewerkers plannen elke dag een passend aanbod aan leerzame, leuke activiteiten binnen een bepaald thema én verzorgen begeleiding van kleine groepjes of individuele kinderen.

Als ouder word je via nieuwsbrieven, ouderbijeenkomsten en de Ouder-App betrokken bij de thema-activiteiten op de groep en de ontwikkelingsdoelen van jouw kind op de voorschool.

Doorgaande leerijn

Wanneer kinderen 4 jaar worden breekt een nieuwe fase aan: je kind gaat naar de basisschool! Een leuke maar ook spannende tijd voor kinderen én hun ouders. Emotionele veiligheid is erg belangrijk bij deze overgang. Herkenbaarheid speelt hierin voor een kind een grote rol. Herkenbaarheid wordt bevorderd als de aanpak, het aanbod en het handelen van de pedagogisch medewerker op de voorschool en de leerkracht in groep 1 op elkaar aansluiten. Hiervoor is het van belang dat leer- en ontwikkelingsdoelen bekend zijn bij beide instellingen. Dit noemen we ook wel de doorgaande leerlijn.

De doorgaande leerlijn zorgt ervoor dat kinderen goed voorbereid aan de basisschool beginnen en dat ze begrijpen wat er van hen wordt verwacht. Om deze reden vinden wij het belangrijk om contacten te onderhouden met de basisscholen in onze omgeving. Wanneer jouw kind overgaat naar de basisschool dragen we belangrijke informatie over de ontwikkeling over aan de school en leerkracht. Ook laten we het de leerkracht weten of jouw kind specifieke behoeften heeft en op welke manier de pedagogisch medewerkers daarmee omgingen. Zo is de leerkracht goed op de hoogte van de actuele ontwikkelingsdoelen van je kind en kan daar bij aanvang van het onderwijs direct goed op aansluiten. Zo vergroten we de succeskansen voor je kind binnen het basisonderwijs door een goede start.

Cityplot

Van voorjaar tot najaar krijgen de kinderen leuke en leerzame tuinlessen aangeboden. KleintjeZuid heeft een samenwerking met het stadsboerinnen collectief ‘City Plot’.  Het City plot collectief heeft als missie om stadsbewoners te stimuleren – en leren zelf groente, kruiden, fruit en bloemen te verbouwen.  Onze locaties zijn voorzien van moestuinbakken die de focus zijn van inspirerende tuinlessen met thema’s als aarde, zaden, planten, insecten en oogsten.

Tijdens de tuinlessen zijn we lekker buiten en leren de kinderen waar hun voedsel vandaan komt, over gezond eten, hoe ze zelf groente en fruit kunnen telen, verbondenheid met- en contact en respect voor de natuur en nog veel meer. Natuurlijk genieten de kinderen enorm van wroeten met hun handjes in de aarde en het proeven van de eigen oogst. Van onze oogst maken we van alles, van muntthee tot aardbeienjam. Leuk, leerzaam en …lekker!

Vestigingen