KleintjeZuid Kinder- en naschoolse opvang
IJsbaanpad 9-11
1076 CV  Amsterdam
Algemeen: 020 20 89 920

Algemeen:
info@kleintjezuid.nl
Planning en Plaatsing: planning@kleintjezuid.nl
Personeelszaken: pz@kleintjezuid.nl
Administratie : administratie@kleintjezuid.nl