Bij KleintjeZuid schijnt de zon altijd

Meer aandacht, meer plezier

Extra lange openingstijden

Elke dag warme én gezonde maaltijden

Eigen eductieprogramma STERK!

Unieke sfeer en uitstraling

Kinderdagverblijf

KleintjeZuid zorgt elke dag voor een glimlach bij kinderen, hun ouders en haar medewerkers. Onze kinder- en naschoolse opvang speelt met persoonlijke zorg en professionele ondersteuning in op de unieke wensen en behoeften van kinderen en hun ouders.

KleintjeZuid biedt meer aandacht, service, kwaliteit, activiteiten en ruimte. Kinderen kunnen zich met plezier volledig ontplooien in een harmonieuze omgeving. Daarnaast creëren onze extra services meer rust en aandacht binnen het gezin. De kwaliteit van KleintjeZuid wordt continu gewaarborgd door onze goed opgeleide pedagogisch medewerkers.

Pedagogisch beleid

De warme en veilige omgeving van KleintjeZuid maakt dat kinderen zich met plezier volledig kunnen ontwikkelen. Ons pedagogisch beleid is gebaseerd op vier elementen: emotionele veiligheid, persoonlijke en sociale ontwikkeling, normen en waarden.

Met de professionele ondersteuning van onze pedagogisch medewerkers kunnen kinderen in alle vrijheid hun eigen karakters vormen. Hun zelfvertrouwen groeit door onze persoonlijke aandacht en passende activiteiten. Bij KleintjeZuid ontwikkelen kinderen op een ontspannen manier essentiële normen en waarden, zoals respectvol met elkaar omgaan, samenwerken, elkaar helpen en naar elkaar luisteren.

Locaties